Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Barnevernfrokost

Barnevernfrokost – en webinarserie

Barnevernfrokost er en åpen webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Webinarene er et samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism, Bergen kommune – etat for barn og familie, og Centre on Law and Social Transformation.

Klikk på bildet for å se program.

Formålet med webinarserien er å jevnlig formidle viktig forskning til fagfolk og studenter på barnevernsfeltet. Barnevernfrokost arrangeres fredager 9:00-9:45, en gang i måneden. Foredragsholder begynner med et innlegg på 20 minutter om det aktuelle tema, etterfulgt av diskusjon med svar på spørsmål fra tilhørere. Barnevernfrokost modereres av doktorgradsstudent Barbara Ruiken.

–Publikasjoner og resultater innenfor barnevernsforskning blir ofte publisert på engelsk, og gjerne i spesialiserte tidsskrifter som er lite leservennlige og tidvis vanskelig å få tak i. Barnevernfrokostene er et format som gjør at denne forskningen og kunnskapen blir mer tilgjengelig for flere, og ambisjonen med seminarene er å formidle ny forskning og kunnskap til de som praktiserer i feltet, sier senterleder, professor Marit Skivenes.

Barnevernfrokost har for eksempel tidligere belyst temaer som barns deltakelse og erfaring med barnevernssaker, konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker, og kunnskapsbasert foreldreveiledning til flyktningfamilier. Videoer av våre tidligere arrangementer finner du nedenfor.

Webinarene er gratis og uten påmelding. Zoom brukes som plattform og lenke legges ut i vår kalender for hvert enkelt arrangement.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å motta informasjon om webinarene, send en e-post til discretion@uib.no. Ta gjerne også kontakt om du har spørsmål eller forslag til tema som vi kan ta opp.

Tidligere barnevernfrokost-webinarer

Fredag, 1. september, 09:00-09:45
Juridiske endringer og forskyvninger i svensk sosial barneomsorg – fra gjenforening til stabilitet for plasserte barn
Pernilla Leviner (Stockholms Universitet)

Fredag, 30. juni, 09:00-09:45
Standardisering av beslutningsprosessen i barnevernet
Marina Snipsøyr Sletten (Høgskulen i Østfold)

Fredag, 16. juni, 09:00-09:45
Hvordan uttrykk for traumeerfaringer kan mistolkes av Barnevernet og andre
Dag Øystein Nordanger (OsloMet)

Fredag, 27. januar, 09:00-09:45
Online Hate Towards Child Care Workers: Findings from a national study in Ireland
dr. Kenneth Burns, dr. Fiachra Ó’Súilleabháin and MA Olwen Halvey (University College Cork)

Fredag, 16. desember, 09:00-09:45
«Må hjelpe for oss» – Barn om familieveiledning
Barnevernsproffene (Forandringsfabrikken)

Fredag, 14. oktober, 09:00-09:45
Gjenforening etter EMD-dommene
Professor Kirsten Sandberg (Universitetet i Oslo)

Fredag, 30. september, 09:00-09:45
Rettsikerhet for barn i barnevernet
Professor Marit Skivenes (Centre for Research on Discretion and Paternalism)

Fredag, 6. mai, 09:00-09:45
Frivillig tvang?
Professor Tarja Pösö (Universitetet i Tampere)

Fredag, 1. april, 09:00-09:45
“Det handler om oss” – Barn om samvær i barnevernet
Forandringsfabrikken

Fredag, 11. mars, 09:00-09:45
Barneverntjenestens egne betraktninger rundt gjenforeningsmålsettingen
Barnevernleder Kjersti Sandanger

Fredag, 18. februar, 09:00-09:45
Fra barnets beste til gjenforening som overordnet mål for barnevernstiltak etter omsorgsovertakelse
Fylkesnemndsleder Christian Børge Sørensen

Fredag, 14. februar, 09:00-09:45
Kunnskapsbasert foreldreveiledning for flyktningfamilier
Professor Ragnhild Bjørknes (Universitetet i Bergen)

Fredag, 3. desember, 09:00-09:45
Dansk barnevernlovgivning – Barnets Lov og “Børnene først”
Barnesakkyndig dommer Karina Rohrberg Jessen (Domstolsstyrelsen, Danmark)

Fredag, 5. november, 09:00-09:45
Barneavhør og bruk av interaktive avatarer
Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud (OsloMet)

Fredag, 22. oktober, 09:00-09:45
Konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker
Professor Camilla Bernt
(Universitetet i Bergen)

Fredag, 8. oktober, 09:00-09:45
How do Children and Parents Experience Child Protection Proceedings? An Interim Report from Ongoing Research
Professor Stefan Schnurr (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland)

Onsdag, 23. juni, 09:00-09:45
Musikkterapi i barnevernet
Førsteamanuensis Viggo Krüger (Universitetet i Bergen)

Tirsdag, 1. juni, 09:00-09:45
Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Professor Karl Harald Søvig (Universitetet i Bergen)

Onsdag, 14. april, 09:00-09:45
Barns medvirkning i barnevernet
Førsteamanuensis Asgeir Falch-Eriksen (OsloMet)

Onsdag, 17. februar, 09:00-09:45
Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner
Stipendiat Barbara Ruiken (Universitetet i Bergen/DIPA)

Onsdag, 18. januar, 09:00-09:45
Adopsjon som barneverntiltak
Postdoktor Hege S. Helland (Universitetet i Bergen/DIPA)

Onsdag, 2. desember, 09:00-09:45
Family life for children
Seniorforsker Jenny Krutzinna (Universitetet i Bergen/DIPA)

Tirsdag, 3. november, 09:00-09:45
Omsorgsovertakelser av nyfødte rett fra klinikken
Stipendiat Ida B. Juhasz (Universitetet i Bergen/DIPA)

Bergen kommune
Centre for Law and Social Transformation
discretion-logo16_9