Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Children’s views on contact sessions in the child protection services

VIDEO: Forandringsfabrikken (The Change Factory) presents findings from a report on contact between children and parents in child protection services, drawing on the views of 100 children, aged 7-18, from all across Norway.

Forandringsfabrikken (FF) is a knowledge center that collects knowledge from children and young people. The goal of Forandringsfabrikken is that children experience school and support services and other systems as safe and useful.  

The video is in Norwegian.


Hva tenker barn selv om samvær med sin biologiske familie? Hvor mye får barn være med å bestemme i saker som omhandler dem? I dette foredraget får vi høre erfaringer og råd fra barn, presentert av Forandringsfabrikken. Hvor mye og hvordan samvær skal gjennomføres er viktige avgjørelser for barn. Hva sier kunnskapen fra barn og barns rettigheter om hvordan avgjørelsene kan bli riktigst mulig for barna? Forandringsfabrikken gjennomførte i 2020 en undersøkelse med 100 barn i alderen 7-18 år rundt i landet, om deres erfaringer og råd og de gir i dette foredraget en gjennomgang av undersøkelsens viktigste funn.

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og unge og undersøker hvordan barn opplever møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, rettssystemet og andre hjelpesystemer.

Comments are closed.