Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: From the child’s best interests to reunification as the overarching goal of child welfare measures after care orders

VIDEO: Christian Børge Sørensen gives a presentation about changes in Norwegian child protection practice after Norway’s conviction in 14 child welfare cases in the European Court of Human Rights.

Christian Børge Sørensen is Chair of Rogaland County’s Social Welfare Board on Child Welfare Services and has previously worked as an Associate Professor at the University of Stavanger.

The video is in Norwegian.


Siden høsten 2018 er Norge hittil dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å ha krenket retten til familieliv i 14 barnevernssaker. Dette har ført til endringer i norsk barnevernsrett og praksis, ved økte krav til den nasjonale saksbehandlingen. Tema for Sørensens foredrag er det materielle/innholdsmessige; nemlig hvordan det rettslige gjenforeningsmålet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har fått langt større betydning for barnevernstiltak etter omsorgovertakelse. Sørensen stiller spørsmål ved om pendelen kan gå for langt i retning av å ivareta familiens enhet, og gir noen tanker om hvordan en mer rettighetsbasert tilnærming til barnets beste kan fremme en mer balansert avveiing mellom kryssende rettigheter og hensyn.

Christian Børge Sørensen er Fylkesnemndsleder for barnevern og sosiale saker i Rogaland og har tidligere vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Universitetet i Stavanger).

Comments are closed.