Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Improving Danish child protection

VIDEO: Judge, Karina Rohrberg Jessen, gives a presentation about the development of new Danish legislation, aiming to provide earlier and better help to children and families at risk.

Barnevernfrokost is a webinar series organized by the Centre for Research on Discretion and Paternalism, in collaboration with the Centre on Law and Social Transformation and Bergen municipality – Agency for children and families. The webinars are held in Norwegian.

Karina Rohrberg Jessen is a judge in the Courts of Denmark and expert on child and family matters within the Danish child protection system. She has published a book on early interventions in cases of neglect.


I mai 2021 inngikk den danske regjeringen sammen med et bredt flertall i det danske folketinget en avtale som skal hjelpe utsatte barn og familier tidligere og bedre enn i dag. Blant annet skal avtalen sikre barn bedre rettigheter gjennom nye lovarbeider, sikre bedre kvalitet i omsorgsovertakelser, og gi færre skift og mer stabilitet. Hva betyr disse endringene i praksis og hvilke fordeler og ulemper medfører avtalen for utsatte barn og deres familier, samt for beslutningstakere i barneverntjenesten?

Karina Rohrberg Jessen er barnesakkyndig dommer ved Domstolsstyrelsen i Danmark. Hun har nærgående kjennskap til dansk barnevern og har blant annet utgitt lærebok om tidlig innsats ved omsorgssvikt.

Comments are closed.