Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Child Interviews and the Use of Interactive Avatars

VIDEO: Associate Professor, Gunn Astrid Baugerud, gives a presentation about a new interdisciplinary research project that looks at how digital avatars can help fill the gap concerning interview training with children on difficult topics such as physical and psychological abuse.

Barnevernfrokost is a webinar series organized by the Centre for Research on Discretion and Paternalism, in collaboration with the Centre on Law and Social Transformation and Bergen municipality – Agency for children and families.

Dr. Gunn Astrid Baugerud is Associate Professor at the Department of Social Work, Oslo Metropolitan University. Baugerud has a background in cognitive developmental psychology, and her research interests include child maltreatment, children’s memory development and children as victims/witnesses, and investigative interviews with children.


Kvalitet i intervju er avgjørende for at barn som er utsatt for omsorgssvikt, eller potensielt vold og overgrep, får anledning til å fortelle fritt og upåvirket om det de har opplevd/blitt utsatt for. Imidlertid viser både nasjonal og internasjonal forskning at det er vanskelig å opprettholde kvalitet over tid i intervju av barn til tross for at det investeres store ressurser i opplæring i samtale- og avhørsmetodikk. Hvordan kan kunstig intelligens og interaktive avatarer være nyttige verktøy for ferdighetstrening i barnevernstjenesten og blant politiansatte som skal gjennomføre slike intervjuer?

Gunn Astrid Baugerud er Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved OsloMet. Hun har bakgrunn fra kognitiv utviklingspsykologi og forskningen hennes fokuserer på barn utsatt for mishandling, barn som ofre og vitner, og kvalitative intervju med barn i sårbare situasjoner. Hun leder forskningsprosjektet “Samtaletrening ved hjelp av barneavatar for barnevern- og politiansatte som intervjuer barn utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

Comments are closed.