Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: “The Foster Home Survey 2023 – What do the voices from foster homes say about what is needed for stability and better recruitment?”

Video: Secretary-General of the Norwegian Foster Home Association, Tone Granaas, gave a presentation titled: ‘The Foster Home Survey 2023 – What do the voices from foster homes say about what is needed for stability and better recruitment?

Norway is facing a foster home crisis! There is a significant shortage of foster homes, and children are waiting for a safe place to call home. Foster care is the cornerstone of child welfare services, with 9 out of 10 children who, for various reasons, cannot live at home with their parents, reside in foster homes. All parties involved want these children to live in foster homes rather than in institutions, but recruiting a sufficient number of approved foster homes is challenging. The situation is complex, with children experiencing neglect and not receiving the right help at the right time. This is a serious issue!

The Foster Home Survey provides a snapshot of reality as seen by over 1500 foster parents and 260 adolescents living in foster homes. Through their user experiences, they have shared valuable insights into the current situation.

In this presentation, Secretary-General of the Norwegian Foster Home Association, Tone Granaas gives us insight into the Foster Home Survey by providing us with the perspective and experiences of foster parents and adolescents living in foster homes.

Tone Granaas  is the Secretary-General of the Norwegian Foster Home Association, which is an organization that works for raising the quality on all levels within foster care. The organization is a nationwide and independent user and interest organization in relation to political parties and religious communities. The county associations also offer a variety of activities and events aimed at foster children, foster parents, and foster siblings.


Video: Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas, holdt en presentasjon med tittelen: “Fosterhjemsundersøkelsen 2023 – Hva sier stemmene fra fosterhjemmene om hva som skal til for stabilitet og bedre rekruttering?”

Norge er inne i en fosterhjemskrise! Det er stor mangel på fosterhjem. Barn står i kø for å få et trygt hjem. Fosterhjemsomsorgen er grunnmuren i barneverntjenesten. 9 av 10 barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme med sine foreldre, bor i fosterhjem. Alle parter ønsker at disse barna skal bo i fosterhjem, framfor på institusjon, men det er vanskelig å rekruttere mange nok godkjente fosterhjem. Det er et sammensatt bilde av hvorfor vi er kommet i denne situasjonen, – at barn lever under omsorgssvikt og de ikke får rett hjelp til rett tid. Dette er alvorlig!

Fosterhjemsundersøkelsen er et foto av virkeligheten slik den fortonet seg når over 1500 fosterforeldre og 260 ungdommer som bor i fosterhjem, med sine brukererfaringer, ga oss denne viktige kunnskapen.

I denne presentasjonen gir Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas, oss innsikt i Fosterhjemsundersøkelsen ved å presentere perspektivene og erfaringene til fosterforeldre og ungdommer som bor i fosterhjem.

Tone Granaas er Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, en organisasjon som jobber for å heve kvaliteten på alle nivåer innen fosteromsorgen. Organisasjonen er en landsdekkende og uavhengig bruker- og interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn. Fylkesforeningene tilbyr også ulike aktiviteter og arrangementer rettet mot fosterbarn, fosterforeldre og fostersøsken.

Comments are closed.