Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Reunification after ECHR judgments

VIDEO: Professor Kirsten Sandberg gave a lecture on reunification after ECtHR judgments. In several articles, Professor Sandberg analyzed the legal situation and discussed the implications of the ECHR decisions within the context of Norwegian child protection system.

Kirsten Sandberg is an internationally leading and recognized children’s rights lawyer, who has, among other things, chaired the UN Committee on Children’s rights in 2013-2015.

Kirsten Sandberg is Professor at the University of Oslo and Head of Department at the Department of Public Law.

The video is in Norwegian.


Gjenforening etter EMD-dommene

På fredagens barnevernfrokost kom professor Kirsten Sandberg og gav et foredrag om gjenforening etter EMD-dommene. I flere artikler har professor Sandberg analysert rettstilstanden og diskutert implikasjonene av EMD avgjørelsene for norsk barnevern. I foredraget fikk vi presentert noen av hovedresultatene fra disse arbeidene.

Kirsten Sandberg er en internasjonalt ledende og anerkjent barnerettighetsjurist, som har blant annet vært leder for FNs komité for barns rettigheter i 2013-2015.

Kirsten Sandberg er professor ved Universitetet i Oslo og instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).

Comments are closed.