Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Online Hate Towards Child Care Workers: Findings from a national study in Ireland

VIDEO: dr. Kenneth Burns, dr. Fiachra Ó’Súilleabháin and MA Olwen Halvey have presented an outline of initial findings when it comes to online hate being aimed towards child care workers.

This is one of the largest studies carried out in terms of online hate in the field of child protection. The researchers have examined the focus group’s experiences, how it affects work and private life, strategies to protect themselves (organisational and invidividual), and what can be done to regulate this better at various levels.

dr. Kenneth Burns is a senior lecturer, Deputy Director of the Master of Social Work Course and Director of Practice at the University of Cork in Ireland. In addition, dr. Burns is also the PI of a study of social media abuse and harassment in social work.

dr. Fiachra Ó’Súilleabháin is a tenured College Lecturer/Assistant Professor and Vice-Head of School (Strategic Data and Communication) in the School of Applied Social Studies, University College Cork

MA Olwen Halvey is a lecturer in social work at the School of Applied Social Studies, University of Cork. In addition, she is a professionally qualified CORU-registered social worker since 2002.


Netthets av barnevernansatte: funn fra en nasjonal studie i Irland

Tre eksperter fra Irland presenterte resultater fra en av de første studiene om netthets av barnevernsarbeidere. Dr. Kenneth Burns, dr. Fiachra Ó Suilleabháin og Olwen Halvey, har undersøkt hva som skjer og hvordan dette oppleves og håndteres i det irske barnevernssystemet.

Dette er en av de største studiene som er gjort på netthets på barnevernfeltet. Forskerne har undersøkt erfaringene til de som har opplevd dette, hvordan det påvirker arbeid og privatliv, strategier for å beskytte seg (organisatoriske og individuelle), og hva som kan gjøres for å regulere dette bedre på ulike nivå.

Kenneth Burns er universitetslektor, PI, nestleder for Master of Social Work-kurset og direktør for praksis (sosialt arbeid) ved University College Cork. Han har jobbet som vernepleier og sosialfaglig teamleder innen barnevern og velferd, og har publisert en rekke arbeider om barnevern.

Fiachra Ó Suilleabháin er adjunkt og viseleder for skole (Strategic Data and Communication) ved School of Applied Social Studies, University College Cork. En faglig kvalifisert, CORU-registrert sosialarbeider siden 2002, han underviser i forelesninger om kjønn og seksualitet, LHBT+-spørsmål, sosiale tjenester og velferdspraksis, seksuelle overgrep mot barn, barnevern og -velferd, og profesjonell praksis.

Olwen Halvey er lektor i sosialt arbeid ved School of Applied Social Studies, University College Cork. Hun er faglig kvalifisert sosialarbeider siden 2000 og har gjennomført videreutdanning i undervisning og læring i høyere utdanning. Olwen har arbeidet en årrekke innen barnevern og medisinsk sosialt arbeid.

Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).

Comments are closed.