Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Forandringsfabrikken: “Må hjelpe for oss”

REPORT: “Må hjelpe for oss” (Must help us)

Anika Kurshed, together with two child protection professionals, presented main findings from the report.

The professionals exposed in their presentation their main findings from the report and gave advice about how family guidance can be brought forth in ways that are bound to be safe and useful for children and youth in concern:

  • How can children and youth be cooperated with so that they feel safe?
  • How can they get information and express themselves freely, so that the judgments taken is in their best interest and that their human rights are protected.

RAPPORT: Må hjelpe for oss.

Fabrikkarbeider Anika Kurshed, sammen med to barnevernproffer, presenterte hovedfunn fra rapporten.

I presentasjonen tok proffene opp hovedfunn fra rapporten og gav råd om hvordan familieveiledning kan gis på måter som oppleves trygge og nyttige for de barna og ungdommene det gjelder:

  • Hvordan kan barn og unge bli samarbeidet med, for at det skal kjennes trygt?
  • Hvordan kan de få informasjon og uttale seg fritt, for at beslutningene tas til deres beste og at deres menneskerettigheter dermed skal sikres, vil også være tema.

“Må hjelpe for oss”

I en av de aller første undersøkelsene til dags dato om barns erfaring med familieveiledning som hjelpetiltak, viser rapporten «Må hjelpe for oss» at barn ofte ikke er involvert. Mange barn har ikke fått informasjon om at familien får veiledning, om hvem som gir veiledning, hva som gjøres i veiledningen og hvorfor de voksne får veiledning. I rapporten gis det oppsummerte råd fra barna til hvordan voksne kan gi informasjon, være voksne barn er trygge på og hvordan hjelpe kan bli nyttig. Barna som deltok i undersøkelsen ble invitert fra kommunalt barnevern, statlig barnevern (MST, FFT), barneverninstitusjoner, BUP, kommunale psykiske helsetjenester, familievernkontor, politi, Blå Kors og Alternativ til vold.

Det var noe som sviktet ved opptak av barnevernfrokosten denne fredagen. Vi beklager det. Rapporten kan leses i helhet her: Må hjelpe for oss.

Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).

Comments are closed.