Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Legal Safeguards for Children in Child Protection Systems

VIDEO: The government has set up the Public Expert Committee, which will assess measures to strengthen legal safeguards in all stages of the child welfare service’s work, from the investigation phase to the after-care phase. Marit Skivenes is the head of the committee and will present key challenges in Norwegian child welfare that the committee is working with in this lecture.  

Marit Skivenes is Professor of political science at the University of Bergen and PI at the Centre for Research on Discretion and Paternalism.

The video is in Norwegian.


Rettsikkerhet for barn i barnevernet

Regjeringen har nedsatt Barnevernsutvalget som skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Marit Skivenes er leder for utvalget og vil i dette foredraget presentere sentrale utfordringer i norsk barnevern som utvalget arbeider med.

Marit Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen og senterleder ved Centre for Research on Discretion and Paternalism. Hun er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning.

Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).

Comments are closed.