Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Breakfast-seminar: Knowledge-based parental guidance for migrant families

VIDEO: Professor Ragnhild Bjørknes (University of Bergen) gives a presentation about an ongoing research project in Norway on the effects of parental guidance programs and their adaptation to families with migrant backgrounds.

Ragnhild Bjørknes is Professor at the Department of Health Promotion and Development (HEMIL) at the University of Bergen. She has extensive research experience on child protection, children and youth at risk, evidence-based services for children and families, parental guidance, and mental health among children and youth.

The video is in Norwegian.


Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Likevel vet vi lite om foreldreveiledningen er tilpasset godt nok og hvordan det påvirker foreldreomsorgen for familier med flykning eller annen minoritetsbakgrunn. I introduksjonsprogrammet er foreldreveiledning obligatorisk og ulike veiledningsprogram brukes som tiltak i barnevernet. For å kunne drive kunnskapsbaserte og likeverdige tjenester må forskning prioriteres. Presentasjonen vil belyse ulike forskningsstudier og implikasjoner for praksis.

Ragnhild Bjørknes er Professor ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring med forskning på foreldreveiledningsprogram for minoritetsfamilier.

Comments are closed.