Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

children's rights

NEW ARTICLE: Do people’s core values explain their views on child protection position interventions? This is studied in the recent […]
Read more
Blog post by Ann Kristin Larsgaard, Associate Professor in Pedagogy, University of Southeast Norway Sølvi Lillejord, Professor Emeritus in Pedagogy, […]
Read more
On Tuesday 18th of April and Wednesday 19th of April DIPA hosted the participation workshop. This workshop is connected to […]
Read more
On the 14th of April, DIPA and LawTransform hosted a seminar on the NOU 2023: 7 (Safe childhood, secure future), […]
Read more
Public seminar on the NOU-report about rule of law in the Norwegian child protection systemFriday 14th of April, at 2pm, […]
Read more
Barn har rett på informasjon om saker som gjelder dem, og det må være tilpasset informasjon. Skivenes-utvalget som har levert […]
Read more
Monday 20th of March, Marit Skivenes, professor at the Department of Government and head of the Center for Research on […]
Read more
NEW BOOK: This handbook, edited by Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert and Marit Skivenes, is the largest to date overview […]
Read more
På fredagens barnevernfrokost presenteres resultater fra en av de første studiene om netthets av barnevernsarbeidere. Tre eksperter fra Irland, dr. […]
Read more
REPORT: “Må hjelpe for oss” (Must help us) Anika Kurshed, together with two child protection professionals, presented main findings from […]
Read more