Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

Den første NOUen for barn

Barn har rett på informasjon om saker som gjelder dem, og det må være tilpasset informasjon. Skivenes-utvalget som har levert utredning om rettssikkerheten i barnevernet, NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid, har laget en NOU for barn. Her fremgår det oppsummeringer av utvalgets forslag som er tilpasset barn. NOUen for barn finner du her.

Comments are closed.