Centre for Research on Discretion and Paternalism Bergen

family rights

I en av de aller første undersøkelsene til dags dato om barns erfaring med familieveiledning som hjelpetiltak, viser rapporten «Må […]
Read more
BLOG: An Institute for Family and Demography could possess legal authority to intervene directly into divorce and child custody proceedings […]
Read more