Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Barnevernfrokost: Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse i familievernet – et supplement til barneverntjenestens oppfølgingsansvar

March 22 @ 09:00 - 09:45

Det er flere grunner til at foreldre bør følges opp etter en omsorgsovertakelse. Foreldre har ofte omfattende behov for hjelp, og hjelpebehovene forsterkes ofte etter at barna blir plassert. I tillegg kan mange barn bekymre seg for hvordan foreldrene har det og som en følge av det ha vansker med å slå seg til ro med plasseringen. Foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn, har vært fokusert lite på i hjelpeapparatet. Mange foreldre beskriver tett oppfølging frem til omsorgsovertagelsen, men at de i etterkant står igjen alene fordi hjelpen følger barnet. I tillegg opplever mange at samarbeidet mellom barnevern og foreldre er svært utfordrende, da det blir vanskelig å ta imot hjelp fra den samme instansen som initierte omsorgovertakelsen.

Som et supplement til barneverntjenestens oppfølging, fikk familievernet i 2015 i oppdrag å tilby foreldreoppfølging etter omsorgsovertagelse. Det ble etablert et eget Spisskompetansemiljø som arbeider med å sikre kunnskapsgrunnlag, fagutvikling og implementering av kunnskapsbasert og likeverdig tilbud ved alle landets familievernkontor.  Målsetningen med tilbudet er å hjelpe foreldre å mestre livene sine etter en omsorgsovertagelse, bearbeide vanskelige følelser og tilpasse seg en ny rolle som samværsforeldre. Foreldre som har benyttet seg av familievernets tilbud sier de er godt fornøyde med den hjelpen de har mottatt. Til tross for et uttrykt behov et slik tilbud, er det få som benytter seg av familievernets oppfølging. Det jobbes derfor stadig med rekruttering og gjøre tilbudet bedre kjent for foreldrene, barneverntjenesten og øvrige samarbeidspartnere, slik at hjelpen blir tilgjengelig for de som trenger den.

På denne utgaven av Barnevernfrokost kommer klinisk spesialist Janne Vinkler Rasmussen og kollega fra familievernets spisskompetansemiljø på foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse for å dele fra bakgrunnen til tilbudet og kunnskapsgrunnlaget som ligger bak, informere om tilbudet de har, innholdet i tilbudet og foreldrestemmene.

 

Hvordan delta på Barnevernfrokost

For å delta på webinaret klikker du lenken under og følger instruksjonene. Vi anbefaler å laste ned Zoom-applikasjonen på forhånd.

https://uib.zoom.us/j/68832981204?pwd=NEhuaFFDa1VXK2IyZE1vRDA4cXhhUT09 

 

Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).

Details

Date:
March 22
Time:
09:00 - 09:45
Event Categories:
, ,

Organizers

Centre for Research on Discretion and Paternalism
Centre on Law and Social Transformation
Bergen Kommune
Comments are closed.